Aroskliniken, tandläkare uppsala, uppsala tandvård. tantvård, ont i tanden,

FÖR ATT DU SKA KÄNNA DIG LUGN VILL VI BERÄTTA HUR DITT FÖRSTA BESÖK KOMMER ATT SE UT

Den första undersökningen tar cirka 60 minuter.

Vi börjar med att du får fylla i en hälsodeklaration där du svarar på frågor om eventuella sjukdomar samt vilka läkemedel du använder.

Där efter gör vi en klinisk undersökning och digital röntgenundersökning för att se om det finns karies eller tandinfektioner.

Vi mäter tandköttsfickorna för att upptäcka begynnande tandlossning.

Vi kontrollerar också slemhinnorna för att se att allt ser friskt ut.

Vi arbetar delegerat där vissa moment utförs av tandhygienist/-sköterska under eget och tandläkarens ansvar.